Senaryolar

Safe TMS; iki farklı şekilde çalışabilir:


Kullanıcılar, tüm sistemlere taşıma yapabilir.

Kullanıcılar, test sistemine taşıma yapabilir. Canlıya özel bir ekip taşır.